1394/12/07

جامعه مجازی اشتراک گذاری خاطرات راه اندازی شد

در نسخه 8 نرم افزار می توانید خاطرات و مطالب خود را همراه با فیلم و عکس ثبت کنید و آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

می توانید خاطرات خود را برای همه، دوستان خود و یا بصورت خصوص در وب سایت منتشر کنید

با قابلیت همگام سازی این امکان فراهم شده است که به صورت آنی خاطرات و مطالب خود را به وب سایت منتقل کنید و یا اگر خاطره ای را در وب سایت به اشتراک گذاشته اید آنرا در نرم افزار دریافت کنید


اشتراک گذاری خاطرات نرم افزار خاطره نویسی نرم افزار ثبت خاطرات فارسی نرم افزار دفترچه خاطرات خاطره نویسی